Lasermarkeren

De laser volgt, net als bij het snijden, een vectorlijn van een andere kleur, waarbij het vermogen van de laser lager is ingesteld.

Hierdoor snijdt de laser nu niet door het materiaal heen, maar snijdt het de vorm in het oppervlak van het materiaal.


Kleur van de vectorlijnen: RGB rood (255,0,0) of RGB blauw (0,0,255). De laser snijdt eerst de rode paden, dan de blauwe.

In de software van de lasersnijder pas je het vermogen en de snelheid aan, aan de gewenste bewerking (door het materiaal heen snijden of in het oppervlakte van het materiaal markeren).

Je kent dan bijvoorbeeld een lager vermogen en een hogere snelheid toe aan de rode kleur (om in het oppervlakte van het materiaal te snijden) en een hoger vermogen en een lagere snelheid aan de blauwe kleur (om door het materiaal heen te snijden).

Dikte van de vectorlijnen: 0.1mm. Dikkere lijnen worden door de software niet als snijlijn herkend.